500 - 2000

කාන්තා ඔබට අවශ්ය සියලුම සම්බාහන

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 10400

  • Added: 03/09/2019

  • Sale Price: 500 - 2000

  • Condition: new

  • Location: Colombo

  • State: All

  • Phone: 0781529479

  • Views: 715

Description

Spa Relax for lady’s and girl’s
කාන්තා ඔබට අවශ්ය සියලුම සම්බාහන
Home and Room Visit.

Body Massage : Rs.800/=

විශේෂ වට්ටම්.

ආරක්ෂිතව සේවාව ඉටු කර දෙනු ලැබේ. Customer privacy 100%

I am male massage therapist from colombo. My body type – slim , colour – white , Hight -5.6feet ( මට වයස 35 යි. පාට් ටයිම් විදියට බොඩි මසාජ් කරනු ලැබේ. )

පිරිමි පාර්ශවය සඳහා නොමැත. කාන්තාවන් සඳහා පමණි.
Call me : 0781529479

Tags :

Do you have something to sell?

Personal Ads Sri Lanka